Project
afgesloten

“EVC’s in de GGZ”: een kwantitatieve arbeidsmarktverkenning over het erkennen van “eerder verworven competenties” (EVC’s) binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Er is weinig bekend over de inzet van Eerder Verworven Competenties (EVC’s) in de GGZ.
De vraag is of voor welke type beroepen en opleidingen binnen de GGZ EVC’s meerwaarde kunnen hebben.
Met bestaande statistieken wordt de potentiële omvang geschat van beroepen en opleidingen waar EVC’s toegepast kunnen worden.
Hiermee wordt input gegeven voor vervolgonderzoek (door CINOP) waarmee geïnventariseerd wordt wat de huidige ervaringen zijn met EVC’s in de GGZ, en wat de verwachtingen van de verschillende stakeholders in de GGZ zijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
GGZ Nederland
In dit project werken we samen met
CINOP (Marja van den Dungen)