Project
Afgesloten
2020

Extra keuzehulp bij onbedoelde zwangerschappen: in gesprek met de zorgverlener een keuze maken over de zwangerschap

Duur: mrt - sept 2020

Dit onderzoekproject is een aanvulling op het onderzoeksproject 'Toetsing keuzehulp onbedoelde zwangerschappen'.

We kijken naar het verloop en de inhoud van keuzehulpgesprekken met vrouwen (vanaf 16 jaar) die onbedoeld zwanger zijn. We onderzoeken hoe zij samen met de hulpverlener een keuze over hun zwangerschap maken. Daarnaast gaan we na hoe zij de keuzehulpgesprekken ervaren hebben. Daarmee kunnen we nagaan of deze keuzehulpgesprekken goed verlopen. We richten ons daarbij op drie aanbieders van keuzehulp: Fiom Altra, Fiom Utrecht en Siriz.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Toetsingspanel Keuzehulp