Project
afgesloten

Extra keuzehulp onbedoelde zwangerschappen

Duur project: maart 2020 - september 2020

Dit onderzoek is een aanvulling op het onderzoek 'Toetsing keuzehulp onbedoelde zwangerschappen'.

In dit onderzoek kijken we naar het verloop en de inhoud van keuzehulpgesprekken met vrouwen (vanaf 16 jaar) die onbedoeld zwanger zijn. We onderzoeken hoe zij samen met de hulpverlener een keuze over hun zwangerschap maken. Daarnaast gaan we na hoe zij de keuzehulpgesprekken ervaren hebben. Daarmee kunnen we nagaan of deze keuzehulpgesprekken goed verlopen. We richten ons daarbij op drie aanbieders van keuzehulp (Fiom Altra, Fiom Utrecht en Siriz).

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de toetsing van keuzehulpgesprekken zoals beschreven in het project 'Toetsing keuzehulp onbedoelde zwangerschappen'.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
Toetsingspanel Keuzehulp