Project
afgesloten

Farmaceutische Zorginkoop: gevolgen voor patiënten

Farmaceutische zorginkoop (waaronder het preferentiebeleid )en de implementatie hiervan in de praktijk kan zorg voor patiënten beïnvloede, In dit onderzoek staan daarom de gevolgen van de farmaceutische zorginkoop voor de patiënt en de farmaceutische patiëntenzorg centraal.
Wat is de aard en omvang van onbedoelde effecten van de farmaceutische zorginkoop op de kwaliteit van leven (zowel medisch, sociaal als mentaal) van mensen die chronisch geneesmiddelen gebruiken en de ervaringen van mensen die chronisch geneesmiddelen gebruiken met het preferentiebeleid.
Online survey onder chronisch geneesmiddelengebruikers (longmedicatie en hart- en vaatmedicatie)
De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in effecten van het preferentiebeleid als het gaat om de kwaliteit van leven (medisch, sociaal en mentaal) van de patiënten die ermee in aanraking komen en als het gaat om de kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg zowel in de apotheek als bij de voorschrijver
Dit project wordt gesubsidieerd door
Longfonds, Hart- en Vaatgroep
In dit project werken we samen met
UPPER, Universiteit Utrecht (Ellen Koster)