Project
afgesloten

Feiten en cijfers V&V 2006

Om inzicht te krijgen in ontwikkelingen in vraag en aanbod binnen de verpleging en verzorging verschijnen sinds 1997 regelmatig (eerst jaarlijks , sinds 2004 tweejaarlijks) rapportages met een overzicht aan recente feiten en cijfers over de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen.
Vragen die in de uitgave van 2006 beantwoord worden zijn onder meer: Hoe ontwikkelen vraag en aanbod op het terrein van verpleging en verzorging zich momenteel en welke demografische en andere ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag? Hoe is het gesteld met de kwaliteit van zorg, werkdruk, deskundigheidsbevordering en groei- en ontplooiingsmogelijkheden van verpleegkundigen en verzorgenden?
Bestudering van bestaande publicaties en registraties.
Eind 2006 zal het rapport gereed zijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Landelijk expertisecentrum Verpleging & Verzorging
In dit project werken we samen met
Prismant (dr. W. van der Windt)