Project
afgesloten
Final review van het EU actieplan voor orgaandonatie en transplantatie (FACTOR)
De afgelopen jaren is het aantal orgaantransplantaties toegenomen en is het een algemene praktijk geworden binnen de geneeskunde. Voor de behandeling van bepaalde aandoeningen is orgaantransplantatie van cruciaal belang. Desondanks is er een tekort aan orgaandonoren in heel Europa. De Europese Unie heeft hiertoe in 2009 een actieplan opgesteld, het "Action Plan on Organ
Donation and Transplantation (2009-2015): Strengthened Cooperation between Member
States". In dit plan staat een aantal actiepunten beschreven die lidstaten kunnen helpen het tekort aan orgaandonoren te verminderen. Daarnaast zijn de actiepunten gericht op kwaliteit en veiligheid van de procedures rondom orgaandonatie. 3 jaar na aanvang van het actieplan heeft het NIVEL de gang van zaken geëvalueerd. Nu, na 7 jaar, voert het NIVEL de final review uit van het actieplan.
Welke inspanningen zijn er geleverd ten behoeve van het "Action Plan on Organ
Donation and Transplantation (2009-2015): Strengthened Cooperation between Member
States", en in welke mate is dit plan geïmplementeerd zowel op EU-niveau als de afzonderlijke EU-lidstaten?
Dit project wordt gesubsidieerd door
Europese Unie
DG Santé
Contactpersonen (2)
R.J.R. (Renée) Bouwman
Postdoc onderzoeker Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg
R.D. (Roland) Friele
Adjunct-directeur Nivel, hoofd onderzoeksafdeling en programmaleider Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg en hoogleraar 'Sociaal wetenschappelijke effecten van wet- en regelgeving in de gezondheidszorg', Tranzo, Tilburg University