Project
afgesloten

Gebruik van antistollingsmedicatie ervaringen, therapietrouw en maatschappelijke kosten.

Sinds 2009 zijn de Nieuwe Orale Anti Coagulantia (NOACs) op de markt. Deze behandeling wijkt duidelijk af van die met de voorgangers (VKAs).
Het doel is het in kaart brengen van patiëntervaringen en de associatie tussen deze ervaringen met therapietrouw en in het verlengde daarvan de kosten voor de zorg (o.a. door afnemend zorggebruik) en maatschappelijke kosten.
1. Het in kaart brengen van patiëntervaringen met orale antistollingsmedicatie middels een hiertoe ontwikkelde gestructureerde vragenlijst: de Tailored Medication Inventory Antistolling (en de associatie met therapietrouw, zorggebruik en arbeidsverzuim
2. Het invoegen van therapietrouw en potentiële gerelateerde impact op effectiviteit en doelmatigheid in een eerder ontwikkeld kosteneffectiviteitsmodel voor de NOACs (model voor de GezondheidsRaad)
Er komt inzicht in hoe NOACs gebruikt worden en hoe patiënten deze middelen ervaren, wat het voor hen betekent in het leven van alledag. Daarnaast komt er inzicht in hoeverre deze ervaringen doorwerken in de kosteneffectiviteit. Dit laatste is belangrijk voor het CVZ bij het bepalen van de vergoeding, voor de beroepsgroepen bij het vaststellen van de plaats van de NOACs in de richtlijnen en voor individuele zorgverleners ter ondersteuning van de farmaceutische zorg die zij bieden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Bristol Myer-Squibb
Pfizer
In dit project werken we samen met
Rijksuniversiteit Groningen (prof. dr. Maarten Postma)