Project
afgesloten

Gebruikswaarde CQ-index – Presenteren van CQ-index uitkomsten voor consumenten

Duur: september 2007 - maart 2008

Het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) is opgericht om op een gestandaardiseerde en wetenschappelijk gevalideerde manier de ervaringen van zorggebruikers met betrekking tot de prestaties van (ketens van) zorgverleners en zorgverzekeraars te meten. Hiervoor is de CQ-index ontwikkeld. Het CKZ heeft aangegeven dat er wetenschappelijk onderzoek nodig is rond de presentatiewijze van CQ-index resultaten.

Uit onderzoek is gebleken dat consumenten moeite hebben met het verwerken, interpreteren en gebruiken van keuze-informatie over de zorg. In het algemeen wordt complexe informatie vaak niet meegenomen in de besluitvorming en zijn consumenten vrij gemakkelijk te beïnvloeden als het gaat om het gebruik van kwaliteitsinformatie.

Welke presentatiewijze van CQ Index uitkomsten ondersteunt consumenten het best in het maken van keuzen in de zorg?

Om te onderzoeken wat de beste presentatiewijze is zullen aan groepen consumenten verschillende presentatiewijzen voorgelegd worden. Een aantal aspecten van presentatiewijzen zal worden gevarieerd. Aan de consumenten wordt vervolgens gevraagd welke presentatiewijzen voor hen het meest begrijpelijk en het meest bruikbaar zijn en welke presentatiewijze hun voorkeur geniet.

De manier waarop consumenten uiteindelijk hun keuze maken, zal worden onderzocht met behulp van 12 tot 15 cognitieve interviews. In het interview wordt de gedachtegang van de consument bij het verwerken en gebruiken van de kwaliteitsinformatie nagevraagd.

De resultaten worden beschreven in een wetenschappelijk artikel. De uitkomsten kunnen gebruikt worden voor het vaststellen van de standaardwijze voor het rapporteren van CQ Index uitkomsten. De meest bruikbare presentatiewijze zal worden toegepast op de site www.kiesbeter.nl.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Centrum Klantervaring Zorg/CKZ (Mw. Prof. dr. Delnoij), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/RIVM (Mw. dr. Van Loon)