Project
afgesloten

Gebruikswaarde CQI

Duur: september 2008 - maart 2008

Het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) is opgericht om op een gestandaardiseerde en wetenschappelijk gevalideerde manier de ervaringen van zorggebruikers met betrekking tot de prestaties van (ketens van) zorgverleners en zorgverzekeraars te meten. Hiervoor is de CQ-index ontwikkeld. Het CKZ heeft aangegeven dat onderzocht moet worden wat de meest kosteneffectieve manier van dataverzameling is binnen de CQ-index.

Tot nu toe is vooral ervaring opgedaan met schriftelijke enquêtes en (op beperkte schaal) met mondelinge interviews. Het werken met schriftelijke enquêtes is relatief duur (zeker in de variant met drie reminders), zij het goedkoper dan mondelinge of telefonische interviews. De goedkoopste (en snelste) vorm van dataverzameling is het werken met internetenquêtes. Het nadeel daarvan is dat met name oudere mensen hiermee onvoldoende bereikt worden en dat het gepaard kan gaan met een lage response (Brouwer en Delnoij, 2005). Waar precies de wetenschappelijk verantwoorde grenzen liggen tussen deze drie vormen van dataverzameling zal onderzocht moeten worden.

Wat is per patiëntengroep en per sector de meest kosteneffectieve manier van dataverzameling?

Om te onderzoeken wat de meest kosteneffectieve manier van dataverzameling is, zal een literatuurstudie worden uitgevoerd. Binnen de CQ Index onderzoeken die al door het NIVEL zijn uitgevoerd zullen de kosten bepaald worden per voltooid interview en per ingevulde vragenlijst. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zullen ten slotte benaderd worden om te vragen in welke mate zij op dit moment beschikken over de e-mailadressen van patiënten/verzekerden.

De resultaten zullen worden beschreven in een wetenschappelijk artikel.

Door meer inzicht te krijgen in welke manier van dataverzameling het meest kosteneffectief is, kan een efficiencyslag gemaakt worden. In het vervolg kan dan per CQI vragenlijst bepaald worden wat de meest efficiënte manier van dataverzameling is: mondelinge interviews, schriftelijke enquêtes of internetenquêtes.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Centrum Klantervaring Zorg/CKZ (Mw. dr. Delnoij)