Project
afgesloten

Geïntegreerde Farmaceutische Zorg in de eerste lijn: samenwerking tussen huisarts en apotheker

Het voorschrijven van geneesmiddelen is de meest voorkomende behandeling in de eerste lijn. Twee centrale spelers hierin zijn de huisarts en de apotheker. Om een kwalitatief hoogstaande samenhangende en multidisciplinaire zorg aan patiënten te leveren, is hun samenwerking van cruciaal belang.
1. Welke samenwerkingsmodellen zijn er tussen huisarts en apotheker op het gebied van farmaceutische zorg?
2. Hoe werken deze modellen in de praktijk uit op de zorg?
3. Welke factoren (inclusief bekostiging) stimuleren huisartsen en apothekers om samen te werken?
- Literatuur over samenwerking en samenwerkingsmodellen binnen de gezondheidszorg
- Interviews en online enquête onder huisartsen en apothekers
Een kennissynthese met daarin een overzicht van de mogelijke samenwerkingsmodellen tussen huisartsen en apothekers en factoren die de samenwerking beïnvloeden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS - kennisvraag
In dit project werken we samen met
SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy (prof. dr. Marcel Bouvy)