Project
Start
februari 2022

Geleerde lessen van de surveillance ten tijde van corona en andere epidemieën

Duur: feb - jul 2022

Achtergrond
De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat het signaleren van infectieziekten en het rapporteren van actuele gegevens cruciaal is voor het voorkomen of bestrijden van de ziekte. Real-time, digitale en integrale surveillance, waarin verschillende databronnen aan elkaar worden gekoppeld, is hiervoor een essentiële pijler om tijdig te signaleren hoe een pandemie of epidemie zich ontwikkelt.

Onderzoeksdoelen
Het doel van dit project is om de geleerde lessen uit de implementatie van real-time, digitale en integrale surveillancesystemen tijdens de coronapandemie en eerdere pandemieën of epidemieën op nationaal en Europees niveau te verzamelen. Deze informatie zal worden gebruikt om nieuwe surveillancesystemen beter in te richten of de huidige te verbeteren voor toekomstige uitbraken. Hiermee kunnen beleidsmakers tijdig en effectief maatregelen nemen tegen corona en andere infectieziekten.

Methode
Met een literatuuronderzoek zullen de geleerde lessen uit het implementeren van real-time, digitale en integrale surveillancesystemen in kaart worden gebracht. Daarnaast zal middels webinars en vragenlijsten informatie worden verzameld onder verschillende EU-lidstaten over hun geleerdere lessen uit het opzetten van real-time, digitale en integrale surveillancesystemen.

Resultaat
Het resultaat omvat een discussiepaper, twee webinars, een expertenquête en een achtergronddocument.
Dit project wordt gesubsidieerd door
European Health and Digital executive Agency (HaDEA)
In dit project werken we samen met
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Directorate-General for Health and Food Safety (DG SANTE),
Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)