Project
afgesloten

Geneesmiddelen op de markt: wat zijn de formele procedures en welke rol kunnen patiëntenorganisaties spelen?

Duur: oktober 2006 - maart 2007

Elk jaar organiseert GSK samen met een Steering Committee een congres voor de patiëntenbeweging. Dit jaar is het onderwerp van het congres 'Geneesmiddelen; wat kan je als patiëntenorganisatie beïnvloeden?'. De Steering Committee wil op deze dag een overzichtsstudie presenteren over de rol die de patiëntenorganisatie kan spelen in het geneesmiddelentraject tussen registratie en beschikbaar komen van een nieuw geneesmiddel op de markt.

De volgende vragen zullen in het onderzoek beantwoord worden:
1. Hoe ziet het traject van registratie tot beschikbaar komen van geneesmiddelen op de markt er uit in 10 West-Europese landen?
2. Welke rol spelen patiëntenorganisaties in 10 West-Europese landen bij het ter beschikking komen van geneesmiddelen op de markt? Met wie werken zij samen? Hoe beoordelen zij (achteraf) deze rol? Welke adviezen kunnen op basis hiervan aan patiëntenorganisaties gegeven worden?

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, zal in het onderzoek gebruik worden gemaakt van een aantal methoden voor dataverzameling: desk research, telefonische interviews met koepels van patiëntenorganisaties en web-based vragenlijsten.

De analyses zullen in kaart brengen of en hoe patiëntenorganisaties in West-Europa een rol hebben gespeeld bij de toelating van geneesmiddelen tot de markt. Verschillen tussen landen (en hun systemen) en tussen geneesmiddelen zullen worden beschreven. Indien mogelijk zullen best practices worden beschreven: situaties waarin partijen tevreden zijn met zowel het proces als het bereikte resultaat. Aandacht zal besteed worden aan de kansen en mogelijkheden die patiëntenorganisaties zien, niet alleen voor henzelf maar ook voor andere organisaties. Uiteengezet wordt waaruit de rol van patiëntenorganisaties in dit traject kan bestaan.
Dit project wordt gesubsidieerd door
GlaxoSmithKline; drs. B. Pries