Project
Start
juni 2020

Gereedschapskist Palliatieve Zorg ontwikkelen

Duur: juni 2020 - lopend

Zorgorganisaties binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg willen graag een goed palliatieve zorgaanbod realiseren. Het Nivel heeft een zogenaamde Gereedschapskist gevuld met instrumenten waarvan aangetoond is dat ze ondersteunen bij het verbeteren van de palliatieve zorg.

Doel
Het verbeteren van palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Methode
In het project doen negen Netwerken Palliatieve Zorg samen met een zorgorganisatie actieonderzoek om de palliatieve zorg te verbeteren. Elke organisatie start met de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg en kijkt op grond daarvan welke elementen in de zorg zij wil verbeteren. De proces- en effectevaluatie vindt plaats aan de hand van dossieronderzoek, interviews en gestructureerde vragenlijsten.

Resultaten
Het project beoogt meer palliatieve-zorgbeleid, verbeterde competenties van zorgverleners en betere ervaren kwaliteit van palliatieve zorg te bewerkstelligen. De uiteindelijke Gereedschapskist bestaat uit (door)ontwikkelde instrumenten, voorzien van een aan de sector aangepaste implementatiestrategie en handleiding.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - programma Palliantie