Project
afgesloten

“Gezamenlijke actie” (Joint Action) over beroepskrachtenplanning in de gezondheidszorg (Health Workforce Planning)

Duur: april 2013 - juni 2016

Vraag en aanbod van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (de Health Workforce of HWF) worden beïnvloed door meerdere factoren zoals een vergrijzende bevolking, een vergrijzende beroepsbevolking, een stijgend zorggebruik en stijgende kosten in een context van budgetbeperkingen. Het tijdsverloop tussen beslissingen en veranderingen kan lang zijn. Vandaar dat HWF planning cruciaal is. Er is een grote variëteit in HWF planning methoden in de lidstaten. Er is geen gouden standaard. Delen en uitwisselen van praktijken zal lidstaten ondersteunen.
Het algemene doel van de JA is een platform voor samenwerking en uitwisseling tussen lidstaten om de toekomst van de HWF voor te bereiden.
De JA biedt een pilotversie voor een platform van samenwerking en partnerschap. De bestuursstructuur, communicatieprocedures, samenwerking en besluitvorming, en de uitkomsten van de JA vertegenwoordigen deze pilot.
Dit zal de lidstaten en Europa ondersteunen in hun hoedanigheid om effectieve en duurzame maatregelen te nemen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
DG SANCO
In dit project werken we samen met
Capaciteitsorgaan (Victor Slenter)