Project
afgesloten

Gezondheidsproblemen op latere leeftijd van overlevers van kinderkanker: de DCOG LATER nationale linkage onderzoek

Achtergrond
Steeds meer kinderen overleven kinderkanker. Op latere leeftijd hebben deze kinderen echter een groter risico op gezondheidsproblemen.

Doel
We doen onderzoek naar de volgende vragen:
- Welke gezondheidsproblemen en hebben deze kinderen en wat is hun zorggebruik?
- Zorggebruik van ziekenhuiszorg en huisartsenzorg bepalen van deze kinderen.

Verwachte resultaten
Dit geeft inzicht in mogelijke gezondheidsproblemen en zorggebruik van deze groeiende groep kinderen. Met dit inzicht kan de (preventieve) zorg voor deze overlevers worden verbeterd.
Dit project wordt gesubsidieerd door
KWF
In dit project werken we samen met
Dr. LCM Kremer (AMC Amsterdam)
Dr WJE Tissing (UMCG Groningen)