Project
Afgesloten

Global Influenza Initiative (GII): een strategisch plan om griepvaccinatie te integreren in de wereldwijde discussie over antibioticaresistentie (AMR)

Duur: juni 2020 - dec 2021

Achtergrond
Antibioticaresistentie (AMR) vormt wereldwijd een toenemende bedreiging voor de menselijke gezondheid. Onlangs is vaccinatie erkend als een alternatieve benadering om antimicrobiële resistentie (AMR) te bestrijden. Immunisatie kan (virale) infecties voorkomen die (ongepast) worden behandeld met antimicrobiële geneesmiddelen. Vaccins tegen influenza kunnen het antibioticagebruik bij verschillende risicogroepen verminderen. De WHO heeft gezegd dat we onze kennis over de impact van vaccins op AMR moeten uitbreiden en delen, daarom willen we aandacht vragen voor griepvaccinatie om AMR aan te pakken.

Doel
Het doel van de GII-studie is om een ​strategisch plan te ontwikkelen om griepvaccinatie te integreren in de wereldwijde AMR-discussie.

Methoden
Wevoeren een studie uitwaarin we gebruikmaken een combinatie van verschillende methoden (mixed method method), waaronder een literatuuronderzoek (een systematisch literatuuronderzoek, een beoordeling van volksgezondheidsrapporten en een beoordeling van nationale actieplannen voor AMR) en interviews met experts.

Resulaten:
- Presentation of the project and strategic plan (in the making) at the 7th ESWI Influenza Conference 2020
- Publication of a report and scientific article
Dit project wordt gesubsidieerd door
Sanofi Pasteur