Project
Start
april 2017

Goed begrepen: informeren van en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen.

29% van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden (BGV). Palliatieve zorg legt een hoge druk op zorgprofessional wat betreft geschikte en effectieve communicatie en besluitvorming. Veel zorgprofessionals herkennen patiënten met BGV onvoldoende en passen hun communicatie niet aan.
Het verbeteren van de informatievoorziening aan en besluitvorming met patiënten met BGV in de palliatieve zorg in de tweedelijn. Door het vergroten van inzicht in wensen en behoeften van deze patiënten, inzicht in ervaringen en strategieën van professionals in de klinische praktijk en op basis van die inzichten ontwikkelen en implementeren van een toolkit voor medisch specialisten en verpleegkundigen.
Onder BGV-patiënten wordt onderzocht wat hun ervaringen en wensen m.b.t. informatievoorziening en besluitvorming zijn; via interviews en video-opnames van consulten. Ook wordt geanalyseerd welke ondersteuningsstrategieën gebruikt worden door professionals in ziekenhuizen en welke randvoorwaarden in de organisatie van de zorg relevant zijn. Dit geeft input voor het ontwikkelen van videovignetten die communicatiestrategieën in beeld brengen en voor aanbevelingen voor de organisatie van de palliatieve zorg. Vervolgens wordt een toolkit ontwikkeld, in vijf ziekenhuizen geïmplementeerd en onderzocht op effectiviteit.
Na 1 jaar inzicht in ervaringen, behoeften en huidige informatievoorziening en besluitvorming van BGV-patiënten, hun naasten en zorgprofessionals en deze vertaalt in bruikbare strategieën en organisatorische voorwaarden om dit proces te verbeteren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw Palliantie Meer dan zorg A-projecten 2016
In dit project werken we samen met
Pharos (dr. Gudule Boland, drs Majorie de Been)
IQ Healthcare (dr M Dees)
Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering (W. van Dijk)
IKNL (B. Fröhleke)
Maastricht UMC/centrum ontwikkeling Palliatieve Zorg (Dr. A Moser)
LUMC (prof. dr. A.M. Stiggelbout)
Radboudumc/ Kenniscentrum Palliatieve Zorg (dr. K.C.P. Vissers)
Consortium Propallia Leiden
Huis voor de Zorg Sittard
LongAlliantie Nederland
Stichting Fibula
Stichting ROC West- Brabant
Zuyd Hogeschool Maastricht
Dialogue Trainer (Henk van Zeijts)