Project
afgesloten

Haalbaarheidsonderzoek binnen de NIVEL Zorgregistraties – patiënten met een specifieke aandoening in de voorgeschiedenis sinds 2006

Voordat een onderzoek gestart kan worden is het nuttig te weten hoeveel patiënten beschikbaar zijn om te bepalen of de gewenste studie haalbaar is
Hoeveel patiënten met een specifieke aandoening bevat de NIVEL Zorgregistraties vanaf 2006. Hoeveel informatie is van deze patiënten beschikbaar?
Bepalen van het aantal patiënten met een specifieke diagnose op basis van ICPC codering. Validatie van deze selectie in een steekproef van huisartspraktijken
Aantallen beschikbare patiënten die voldoen aan criteria voor het gewenste onderzoek
Dit project wordt gesubsidieerd door
AstraZeneca