Project
afgesloten

Haalbaarheidsstudie naar een landelijk integraal informatiesysteem dementie

Informatie over de zorgketen die mensen met dementie en hun mantelzorgers doorlopen is tot nu toe niet landelijk representatief en onvolledig. Dit project moet inzicht geven in hoeverre het mogelijk is om met routinematig geregistreerde gegevens en bestaande databestanden een integraal, landelijk en continu informatiesysteem neer te zetten.
- In hoeverre is de informatie die nodig is voor het beantwoorden van inhoudelijke vraagstellingen te halen uit bestaande informatiesystemen?
-. Wat is de kwaliteit van de beschikbare informatie?
- Op welke wijze kan een landelijk informatiesysteem dementie worden opgezet?
Fase I: Inventarisatie en analyse van bestaande relevante informatie(systemen)
Fase II: Informatie genereren uit informatie(systemen) ter beantwoording inhoudelijke vragen
-deelrapport haalbaarheid
-deelrapport en fact sheets inhoudelijke vraagstellingen
-eerste aanzet landelijk registratiesysteem
Dit project wordt gesubsidieerd door
Alzheimer Nederland
In dit project werken we samen met
Alzheimer Nederland (Julie Meerveld/Marco Blom)