Project
afgesloten

Haalbaarheidsstudie naar het gebruik van ambulancegegevens voor een lerend zorgsysteem

Door registratiegegevens van de zorgaanbieders in de spoedzorgketen samen te brengen, kan inzicht worden verkregen in de zorgpaden in deze keten. Dit maakt het voor de ketenpartners mogelijk gezamenlijk de inrichting van de zorg voor de patiënt verder te optimaliseren.

In hoeverre is het mogelijk om een lerend zorgsysteem op te zetten rond de spoedzorg, waarin gegevens van regionale ambulancevoorzieningen (meldkamergegevens en ritgegevens) huisartsenpraktijken en huisartsenposten worden betrokken?

Binnen NIVEL Zorgregistraties eerste lijn binnenhalen van gegevens van de meldkamer ambulance en de ritgegevens van de ambulance. Inventarisatie van kwaliteit van deze gegevens en mogelijkheid tot koppeling met huisartsgegevens (dagzorg en avond-, nacht en weekenduren) binnen Zorgregistraties.

Samenwerkingsovereenkomsten met drie RAV’s voor het verwerken van hun gegevens, rapport met bevindingen over proces en analyses waarin richting wordt aangegeven voor de ontwikkeling van een lerend zorgsysteem voor de ambulancezorg.