Project
Afgesloten
2013

Handleiding “Zorgpaden voor geïntegreerde eerstelijnszorg”

Binnen de ‘Zichtbare schakel’-projecten die worden uitgevoerd in een tweetal achterstandswijken in Schiedam hebben de betrokken wijkverpleegkundigen, in afstemming met de huisartsenpraktijken, het initiatief genomen om de aanpak en werkwijze bij veel voorkomende gezondheidsgerelateerde problematiek te beschrijven in de vorm van zogenaamde zorgpaden.. In dat kader zijn een werkmethodiek en format voor signalering en casuïstiekbespreking uitgewerkt.
Doel is het opstellen van een handreiking om de in Schiedam ontwikkelde werkmethodiek overdraagbaar en breder toepasbaar te maken voor de geïntegreerde eerstelijnszorg. Vragen zijn o.a. welke elementen onderdeel kunnen zijn van een zorgpad en hoe zorgpaden opgesteld en geïmplementeerd kunnen worden.
De aanpak bestaat o.a. uit een quick scan van de literatuur, vragenlijstonderzoek onder wijkverpleegkundigen en POHs, procesevaluatie Schiedam.
Handleiding voor het opstellen en implementeren van zorgpaden voor geïntegreerde eerstelijnszorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw programma Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt.
Projectpartners
Careyn
CC Zorgadviseurs