Project
afgesloten

HarmonicSS: samenvoegen van cohorten van patiënten met primair syndroom van Sjögren voor een betere diagnose en behandeling en beter beleid.

Projectduur: 2017 - 2020

Het Nivel doet mee aan het internationale project HarmonicSS, dat gericht is op de verbetering van de zorg voor patiënten met het primair syndroom van Sjögren. Het syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte die zich op verschillende manieren kan uiten. Er is nog veel onbekend over de oorzaken, diagnosestelling en behandeling.

Doel
HarmonicSS heeft tot doel cohorten van patiënten met het syndroom van Sjögren, binnen Europa, te integreren om zo meer en beter onderzoek te kunnen doen en hieruit aanbevelingen voor diagnose, behandeling en beleid te verkrijgen.

Methode
Uitgebreide aandacht gaat uit naar het samenvoegen van de verschillende cohorten, ook met het oog op wet- en regelgeving. Op basis van het onderzoek worden nieuwe aanbevelingen opgesteld en geïmplementeerd in twee regio’s in Nederland en Spanje.
Het eerste jaar is gericht op het samenvoegen van de verschillende cohorten. Open services moeten leiden tot meer onderzoek naar oorzaak, diagnose en behandeling. Deze kennis komt in het 2e en 3e jaar beschikbaar. In het laatste jaar wordt de kennis en ervaring omtrent de diagnose en behandeling van het syndroom van Sjögren onder huisartsen uit verschillende landen in kaart gebracht.

Resultaten
Aan de hand van de binnen het project opgedane kennis wordt een online leeromgeving voor huisartsen ingericht. Daarnaast worden internationale workshops georganiseerd in Spanje en Nederland.

Meer informatie over dit project kunt u raadplegen via de website HarmonicSS.eu.
Dit project wordt gesubsidieerd door
European Commission (Horizon2020)
In dit project werken we samen met
Meerdere (inter)nationale partners, gecoördineerd door University of Athens (Prof. Athanasios Tzioufas)