Project
afgesloten

Hart- en vaatziekten voorkomen bij vrouwen na de overgang

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen, toch wordt het nog vaak gezien als een aandoening voor mannen. Risicofactoren voor hart- envaatziekten zijn anders bij vrouwen en deze zijn minder bekend. Ook de kennis over effectieve behandeling en preventie is beperkter.

Welke kennis is er rondom werkzame leefstijl interventies bij vrouwen rond de menopauze om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen?

Literatuur studie aangevuld met focusgroep gesprekken
Na afloop van dit onderzoek hebben de onderzoekers, samen met de vrouwen waar het om gaat, in kaart gebracht hoe zij het beste gemotiveerd kunnen worden om een gezondere leefstijl te krijgen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Hartstichting
In dit project werken we samen met
Leidse Rijn Julius gezondheidscentra (Parkwijk)