Project
afgesloten

Helpt inzicht in zelfmanagementcompetenties van diabetespatiënten verschillen in zorggebruik te verklaren?

Patiënten verschillen in de mate waarin zij zelfmanagement kunnen en willen ontplooien. Tot nu toe ontbreekt het aan methodieken om de verschillende groepen te identificeren. Bovendien is er weinig bekend over de relatie tussen zelfmanagementcompetenties en zorggebruik.
Kunnen verschillen in zorggebruik tussen patiënten met dezelfde chronische aandoening (in dit geval diabetes) verklaard worden door verschillen in zelfmanagementcompetenties (gemeten met Patient Activation Measure).
We koppelen declaratiegegevens van diabetespatiënten aan vragenlijstgegevens, d.w.z. antwoorden op de Patient Activation Measure (PAM), SF-12 en CQI Diabetes.
1. Een in technisch opzicht goed verlopen koppeling van vragenlijstgegevens met declaratiegegevens
2. Inzicht in de relatie tussen zorggebruik van diabetespatiënten en de zelfmanagementcompetenties (PAM)
Dit project wordt gesubsidieerd door
Achmea
In dit project werken we samen met
Achmea (Sebastiaan Neeteson)