Project
afgesloten

Herijking rendement medisch specialistische opleidingen 2018

Bij de capaciteitsraming en het instroomadvies voor 32 medische beroepen is een belangrijk onderdeel het bepalen van het intern en extern rendement van de bijbehorende vervolgopleidingen. In verband te verwachte veranderingen is het van belang een nieuwe doorrekening uit te voeren van zowel het intern als extern rendement van de medisch specialistische vervolgopleidingen, inclusief de klinisch technologische opleidingen en de profielopleidingen van spoedeisende geneeskunde.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan