Project
afgesloten

Herijking stedelijke achterstandsgebieden 2012

Sinds 1996 worden achterstandsgebieden voor de huisartsenzorg geïdentificeerd volgens een bepaalde systematiek. De LHV en ZN, gezamenlijk verantwoordelijk voor de vierjaarlijkse cyclus van herijking van de achterstandsindex inzake de identificatie van achterstandsbuurten, hebben het NIVEL verzocht een nieuwe ronde “Herijking stedelijke achterstandsgebieden” in 2012 uit te voeren op de meest recente gegevens van het CBS, met een aanpassing van de systematiek op basis van het eerder uitgevoerde “Vooronderzoek actualisatie systematiek achterstandsgebieden”.
Welke buurten in Nederland worden erkend als achterstandsbuurten na de herijking van de achterstandsindex?
Op basis van actuele kerncijfers wijken en buurten CBS wordt via een regressieformule de achterstandsindex berekend
Identificatie van achterstandsbuurten in Nederland volgens de bestaande systematiek.
Dit project wordt gesubsidieerd door
LHV (Achterstandsfondsen)
ZN