Project
afgesloten

Herstructurering GGZ in Moldavië

Men streeft in Moldavië naar een herinrichting van de GGZ (meer ambulantisering). Daarvoor moeten ook huisartsen en verpleegkundigen getraind en bijgeschoold worden in aangepaste richtlijnen.
1) Pas huisartsrichtlijnen angst/depressie aan
2) Train een groep toekomstige, Moldavische trainers daarin
3) Verzorg een uitrol daarvan over heel Moldavië
Desk research/Guide line bespreking/Training
In 2016 zijn huisartsenrichtlijnen Depressie en Angst besproken en geaccordeerd in Moldavië.
In 2016 zijn toekomstige Moldavische trainers getraind in communicatie en mental health competenties en kennis.
Dit project wordt gesubsidieerd door
SDC, Swiss Agency for Development and Cooperation
In dit project werken we samen met
Trimbos instituut (Ionela Petrea, Laura Shields)