Project
afgesloten

Herziening gedragscode gezondheidsonderzoek

In dit project inventariseren het Nivel en Federa-COREON (het samenwerkingsverband van observationele onderzoeksgroepen en -instituten in Nederland) bij relevante stakeholders (o.a. onderzoekers, subsidiegevers, toetsingsorganen, patiëntenorganisaties) punten waarmee rekening gehouden moet worden bij actualisatie van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek uit 2004. Dit gebeurt door middel van groepsinterviews en individuele interviews met vertegenwoordigers van de betreffende stakeholders.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Federa-COREON, MedLaw