Project
afgesloten

Herziening richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging en overdracht

Duur: september 2016 - maart 2018

In samenwerking met Hanzehogeschool Groningen, V&VN, NU’91, NICTIZ en Zorgbelang wordt de richtlijn ‘Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging’ uit 2011 herzien. De huidige richtlijn is beperkt geïmplementeerd in de praktijk en er is inmiddels een noodzaak om verschillende onderdelen te herzien.
Het doel van dit project is om adequate verpleegkundige en verzorgende verslaglegging en overdrachten te bevorderen door het herzien van de huidige richtlijn.
Met de uitkomsten van een nationale literatuurverkenning, kwalitatieve focusgroepen, kwantitatief online vragenlijstonderzoek, een internationale systematisch literatuuronderzoek en een pilotimplementatie wordt de huidige richtlijn herzien.
De resultaten worden beschreven in verschillende publicaties en uiteindelijk in de definitieve herziene richtlijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Hanzehogeschool Groningen (Dr. W. (Wolter) Paans)