Project
afgesloten

Het Arbeid, Milieu en Gezondheid Onderzoek (AMiGO)

Duur: januari 2011 - december 2018

Er zijn in Nederland geen longitudinale gegevens van gezondheidsrisico’s van mensen door blootstelling aan mogelijke schadelijke agentia in het (arbeids-)milieu. Elektromagnetische velden is één van deze mogelijke risico’s.
Is in een cohort op verschillende tijdstippen een relatie vast te stellen tussen gezondheidsproblemen en blootstelling aan agentia (waaronder EMV) in het (arbeids-)milieu?
Werven van 50.000 deelnemers uit LINH praktijken. Ieder twee jaar survey combineren met reguliere gegevens uit de EMD’s van huisartsen
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW
In dit project werken we samen met
Institute for Risk Assessment Studies (IRAS) (penvoerder)
(Dr. Ir. RCH Vermeulen)