Project
afgesloten

Het betrekken van het perspectief van patiënt en voorschrijver bij het verbeteren van de communicatie over geneesmiddelen en therapietrouw

Duur: 2006 - 2008

Therapieontrouw is een resistent probleem. Communicatiehulpmiddelen opgesteld vanuit het perspectief van patiënt en voorschrijver kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem.

1) Op welke wijze kan het perspectief van de patiënt benut worden bij de bevordering van therapietrouw?
2) Op welke wijze wordt er tijdens huisartscontacten over geneesmiddelen en therapietrouw gecommuniceerd en welke rol de patiënt hierbij speelt?
3) Hoe kan het praten over geneesmiddelen en therapietrouw gefaciliteerd worden door te kijken naar gemiste kansen (missed opportunities) in de communicatie?
4) Op welke wijze kunnen de hieruit resulterende aandachtspunten geïmplementeerd worden?

Via kwalitatief onderzoek onder patiënten worden knel- en verbeterpunten met betrekking tot medicijngebruik in kaart gebracht. Het feitelijk gesprek over geneesmiddelen en therapietrouw wordt m.b.v. NS2 video-opnames geobserveerd. Terugkoppeling van nieuw op te nemen huisartsconsulten richt zich op het identificeren van knelpunten en gemiste kansen hierin.

Een aandachtspuntenlijst voor zorgverleners waarmee het geneesmiddelen(gebruik) voor de patiënt, voor de gekozen aandoening, afgestemd kan worden op de persoonlijke situatie van de patiënt. De verspreiding van de communicatiehulpmiddelen vinden plaats via patiëntenorganisaties en FT(T)O’s. Het project wordt afgesloten met een implementatieplan.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Fonds Patiënten- en Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden (Fonds PGO)
In dit project werken we samen met
Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie