Project
Afgesloten
2009

Het betrekken van het perspectief van patiënt en voorschrijver bij het verbeteren van de communicatie over het (trouw) gebruiken van cholesterolverlagers.

Duur: december 2008 - september 2009

Therapietrouw aan cholesterolverlagers is een groot probleem. Er is een behoorlijke variatie tussen huisartsen in de mate waarin hun patiënten therapietrouw zijn. Dit kan mogelijk verklaard worden door verschillen in de manier waarop huisartsen met hun patiënten over geneesmiddelengebruik praten. Aandacht voor de communicatie in de spreekkamer over het gebruik van cholesterolverlagers en opvolgen van leefstijladviezen en over de behoeften en opvattingen van de patiënt lijken een eerste voorwaarde voor het verbeteren van therapietrouw.

Hoe kijken patiënten aan tegen het gebruik van cholesterolverlagers en het belang van therapietrouw, en hoe wordt er tijdens huisartsconsulten met patiënten over dit onderwerp gecommuniceerd?

Er worden focusgroepgesprekken met patiënten die cholesterolverlagers gebruiken gehouden. Daarnaast worden op video opgenomen huisartsconsulten met patiënten die een cholesterolverlager krijgen voorgeschreven geobserveerd en geanalyseerd.

Aandachtspuntenlijst voor de communicatie over cholesterolverlagers en therapietrouw voor zowel zorgverlener als patiënt wordt ontwikkeld.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Fonds PGO
In dit project werken we samen met
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (Tom Schoen)