Project
afgesloten

Het betrekken van patiënten, naasten/familie en nabestaanden bij het incidententoezicht in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Het betrekken van patiënten, familie, naasten en nabestaanden bij onderzoek naar incidenten en calamiteiten in de zorg gebeurt nog te weinig.

Vormgeven van deze betrokkenheid in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) brengt extra uitdagingen met zich mee.

Wat zijn de ervaringen met het betrekken van patiënten en naasten bij calamiteitenonderzoek in de GGZ en welke rol kan de IGZ spelen in het stimuleren van het behalen van de doelen van deze betrokkenheid op een manier die aansluit bij de ervaringen en visies van betrokkenen?

Literatuuronderzoek, interviews, casusonderzoek, invitational conference

Een verkenning naar de mogelijkheden van de IGZ om toezicht te houden op het betrekken van patiënten en naasten door zorgaanbieders bij calamiteitenonderzoek in de GGZ. Ook wordt verkend hoe dit toezicht kan bijdragen aan het leren van calamiteiten door zorgaanbieders. Het onderzoek betreft alle calamiteiten binnen de GGZ, inclusief suïcidemeldingen die als calamiteit zijn aangemerkt. Resultaten over verschillende soorten meldingen kunnen zo ook onderling vergeleken worden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg