Project
Start
november 2021

Het effect van vaccinaties tegen griep, pneumokokken en COVID-19 op antibioticagebruik

Duur: nov 2021 - juli 2022

Achtergrond
Antimicrobiële resistentie (AMR) vormt een toenemende bedreiging voor de wereldwijde gezondheid. Vaccinatie tegen infectieziekten kan infecties voorkomen en antibioticagebruik en AMR verminderen.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om de impact van vaccinatie op antibioticagebruik te bestuderen en best-practice methoden voor te stellen om gegevens over antibioticagebruik te verzamelen in vaccinonderzoek.

Methoden:
We zullen twee bestaande literatuuronderzoeken over vaccinatie en antibioticagebruik bijwerken en een systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse uitvoeren, waaronder griep-, pneumokokken- en COVID-19-vaccinatie. We zullen ook de methoden voor het verzamelen van gegevens over het antibioticagebruik in vaccinproeven beoordelen.

Resultaten
De resultaten van deze studie worden gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel en gepresenteerd op een internationale conferentie (OPTIONS for the Control of Influenza XI).