Project
afgesloten

Het externe rendement van de interne geneeskunde

Het externe rendement van de studie interne geneeskunde is afwijkend van die van andere medische vervolgopleidingen. Ten behoeve van het Capaciteitsplan 2013 is nader inzicht nodig in de ontwikkeling van het externe rendement van deze opleiding.
1. Wat is de bestemming van personen die op enig moment zijn ingeschreven voor het specialisme interne geneeskunde en die inmiddels (waarschijnlijk) niet meer actief zijn in dat specialisme?
2. Wat betekenen de uitkomsten op de voorgaande vraag voor de raming van het aantal aios voor het specialisme interne geneeskunde en het aantal studenten dat de initiële opleiding geneeskunde kan volgen?
Data van de registratiecommissies wordt verzameld en geanalyseerd. Specifieke analyses vinden plaats ter bepaling van de rendementsparameter van het ramingsmodel voor interne geneeskunde.
Nader inzicht in het externe rendement van de medisch specialistische vervolgopleiding interne geneeskunde, en nadere bepaling van de externe rendementsparameter in het capaciteitsramingsmodel ten behoeve van het opleidingsadvies voor 2013.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Capaciteitsorgaan