Project
afgesloten

Het huisartsbezoek van mensen met dementie en hun partners: een retrospectieve analyse van registraties van huisartsgegevens

In Nederland zijn ongeveer 250.000 mensen met dementie, een ziekte met een progressief en uiteindelijk fataal ziektebeloop, gepaard gaande met een forse achteruitgang van alle psychische, sociale en fysieke functies. De formele diagnose van dementie wordt vaak vooraf gegaan door een periode van allerlei signalen en klachten.
Tweederde van de mensen met dementie woont thuis en is vaak sterk afhankelijk van mantelzorg. Partners zijn in veel gevallen degenen die de zorg voor mensen met dementie op zich nemen, zeker in de beginfase waarin de eerste tekenen zich voordoen tot aan de opname in een verpleeghuis of andere zorgvoorziening, wanneer de zorg thuis niet langer mogelijk is. De belasting van de partners/mantelzorgers leidt mogelijk ook tot nieuwe of een grotere mate van gezondheidsproblemen bij henzelf.
Met betrekking tot de patiënt zelf:
o Hoe vaak bezoeken mensen met dementie de huisarts in de drie jaar voor dat een formele diagnose van dementie is vermeld? Wat is de aard van de klachten/bezoekredenen? En hoe verhoudt zich dit ten opzichte van een vergelijkbare referentiegroep die geen dementie heeft?
o Hoe vaak bezoeken mensen met dementie de huisarts in de twee jaar na dat een formele diagnose van dementie is vermeld? Wat is de aard van de klachten/bezoekredenen? En hoe verhoudt zich dit ten opzichte van een vergelijkbare referentiegroep die geen dementie heeft?

Met betrekking tot de partners van mensen met dementie:
o Hoe vaak bezoeken partners van mensen met dementie de huisarts in de periode van drie jaar voor dat een formele diagnose van dementie is vermeld in het huisartsdossier? Wat is de aard van de klachten/bezoekredenen? En hoe verhoudt zich dit ten opzichte van een vergelijkbare referentiegroep die geen partner met dementie heeft?
o Hoe vaak bezoeken partners van mensen met dementie de huisarts in de periode van twee jaar na dat een formele diagnose van dementie is vermeld in het huisartsdossier? Wat is de aard van de klachten/bezoekredenen? En hoe verhoudt zich dit ten opzichte van een vergelijkbare groep die geen partner met dementie heeft?
o Wat is de invloed van een verpleeghuisopname, dan wel overlijden, van de patiënt met dementie op het huisartsbezoek van de partner?
Retrospectieve analyse van LINH-data
- wetenschappelijk artikel
- Nederlandstalig online rapport of fact sheet
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW