Project
Start
juli 2020

Het intern rendement van de FZO-opleidingen 2020

In 2014, 2016 en 2018 zijn instroomadviezen gegeven door het Capaciteitsorgaan voor de Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) beroepen. Dit zijn 7 medisch ondersteunende beroepen, 9 gespecialiseerd verpleegkundige beroepen en ambulanceverpleegkundigen. In 2020 zal opnieuw een advies worden uitgebracht. Hiervoor wordt middels een capaciteitsramingsmodel de zorgvraag en het zorgaanbod ingeschat om daarna te bepalen hoeveel personen jaarlijks opgeleid zouden moeten worden. Het intern rendement van de opleidingen (hoeveel mensen maken de opleiding af) en de opleidingsduur zijn twee van de factoren die hierbij in het model een rol spelen.

Doel
Het bepalen van het intern rendement en de opleidingsduur van de FZO-opleidingen die worden geraamd.

Methode
Analyse van landelijke registratiedata.

Verwachte resultaten
Oplevering van de rendementscijfers en de opleidingsduur per opleiding.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Het Capaciteitsorgaan