Project
Afgesloten
2011

Het placebo-effect in medische communicatie (Spinoza-project deel 1) (2007-2011)

Duur: jan 2007 - dec 2011

Achtergrond
Het placebo-effect is een sinds lange tijd onderkend en goed beschreven fenomeen in de medische literatuur, dat verwijst naar het intrigerende verschijnsel dat mensen beter kunnen worden van een interventie, ook als die geen bekend werkzaam effect heeft (bijvoorbeeld ‘neppillen’, of een schijnoperatie). Wanneer de mechanismen die aan dit effect ten grondslag liggen doelgericht worden toegepast binnen arts-patient communicatie, kunnen deze een grote potentiële gezondheidswinst tot gevolg hebben. Op dit moment richt het wetenschappelijk onderzoek naar placebo-effecten zich vooral op de invloed van verwachtingen en conditionering en de werking van de betreffende mechanismen wordt dan ook steeds verder ontrafeld. Het onderzoek naar klinische communicatie en het onderzoek naar placebo effecten is op dit moment echter nog nauwelijks met elkaar verbonden.

Doel
Dit promotieonderzoek zal zich richten op vermindering van pijn door placebo effecten onder invloed van verschillende communicatieprocessen.

Projectinrichting
- Fase 1: systematisch review van de literatuur over processen die een placebo effect bewerkstelligen door middel van communicatie binnen het medisch consult.
- Fase 2: De werkzaamheid van communicatie die placebo-effecten kan veroorzaken wordt binnen een medische setting op experimentele wijze getoetst.
- Fase 3: Op basis van de resultaten van fase 2 wordt de werking van het placebo effect binnen een medisch consult verder ontleedt. Met behulp van beeldvormende technieken als fMRI worden de neurale processen in kaart gebracht.

Resultaten
Eind 2007 zal fase 1 worden afgerond en dit review zal ter publicatie worden aangeboden aan een internationaal peer-reviewed tijdschrift.
Daarnaast zal uit dit onderzoek een proefschrift en minimaal vijf artikelen gepubliceerd in internationale peer reviewed journals voortkomen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Aan prof.dr. Jozien Bensing is in 2006 de NWO-Spinozapremie toegekend. Dit onderzoek wordt gefinancierd met deze premie.
In dit project werken we samen met
nog niet bekend