Project
afgesloten

Het risicomodel in het toezicht op de kinderopvang

GGD-en maken in hun toezicht op de kinderopvang gebruik van een risicomodel om de inspectie intensiviteit te bepalen.
Op welke manier wordt het risicomodel toegepast en in hoeverre is het plausibel dat het een effectieve bijdrage levert aan een meer risicogestuurde vorm van toezicht?
Reconstructie van de beleidstheorie, interviews, focusgroepsgesprekken & stakeholder meeting
Inzicht in de oorspronkelijke doelstellingen, de gekozen invulling en de werking en concrete aanbevelingen voor eventuele aanpassingen aan het model of het gebruik.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Inspectie van het Onderwijs