Project
Afgesloten
2014

Het vergroten van de inbreng van de patiënt tijdens controlebezoeken voor kanker; ontwikkeling en testen van een computergestuurd programma

Hoe patiënten met kanker tussen opeenvolgende controlebezoeken aan hun specialist omgaan met de ziekte, hangt mede af van het verloop van deze gesprekken. Daarom is het voor patiënten belangrijk hieruit zo veel mogelijk informatie en steun te halen. Leden van de Lymfklierkanker Vereniging Nederland vinden het moeilijk voor hen belangrijke informatie van hun specialist te krijgen. Wij ontwikkelen en testen daarom een computergestuurd programma afgestemd op hun persoonlijke behoeften en vaardigheden om hen te helpen vragen en zorgen zo goed mogelijk te uiten. Bijkomend doel is nagaan of het haalbaar is om patiënten actiever te laten participeren in een wetenschappelijk onderzoek.
Wat vinden patiënten met lymfklierkanker moeilijk in de communicatie met hun spcicialst? Wat kan hen daarbij helpen? Wat zijn de effecten van een computergestuurd programma ter bevordering van communicatie? Hoe wordt zo'n programma gebruikt en ervaren?
Focusgroepen; ontwikkeling programma met simulatiepatiënten; uittesten onder 100 patiënten
Ontwikkelen en testen van scenario's voor simulatiegesprekken
Dit project wordt gesubsidieerd door
KWF Kankerbestrijding
In dit project werken we samen met
Afd. Eerstelijnsgeneeskunde UMC St Radboud
Lymfklierkanker Vereniging Nederland