Project
afgesloten

Het voorkomen van ADHD bij kinderen en medicatiegebruik binnen de huisartsenpraktijk

De afgelopen decennia is er een sterke groei geweest van het aantal kinderen met ADHD. De Jonge Gezondheidsraad wil inzicht krijgen in de veranderingen in aantallen diagnoses, verwijzingen en medicatievoorschriften voor ADHD.
Hoeveel kinderen hadden er ADHD (afgelopen 10 jaar) en hoe ziet het verwijs- en voorschrijfgedrag eruit voor ADHD in de huisartspraktijk?
Er wordt gebruik gemaakt van huisartsgegevens van NIVEL Zorgregistraties. De analyses worden gedaan voor de totale populatie kinderen van 0 t/m 17 jaar.
De resultaten zullen gebruikt worden voor het advies van de jongGR aan het Ministerie van VWS over ADHD. NIVEL schrijft een rapport/ beantwoordt een kennisvraag voor VWS.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL: kennisvragen
In dit project werken we samen met
De Jonge Gezondheidsraad, jongGR
(Lucas Cornips)