Project
afgesloten

Het werken van Epilepsieconsulenten; oordelen van cliënten en collega-zorgverleners en mogelijke effecten op het traject van de zorgverlening

In 2008 is de epilepsieconsulent als nieuwe functie geïntroduceerd in acht ziekenhuizen, ter begeleiding en ondersteuning van nieuw gediagnosticeerde epilepsiepatiënten.
(1) Wat zijn patiëntervaringen en verbetermogelijkheden in de zorg aan recent gediagnosticeerde epilepsiepatiënten?
(2) Welke verschillen zijn er in patiëntenervaringen tussen ziekenhuizen met een epilepsieconsulent en ‘care as usual’?
(3) Hoe wordt de functie van epilepsieconsulent ingevuld, bestaan er verschillen en wat zijn de oordelen van collega-zorgverleners?
(4) Wat zijn mogelijke effecten op patiënten (welbevinden, kwaliteit van leven, attitudes), zorgverleners en zorgtrajecten (verwijzingen)?
Het project bestaat uit 2 deelonderzoeken:
1) Vragenlijstonderzoek onder: a) 400 recent gediagnosticeerde patiënten in de 8 pilot-ziekenhuizen; b) 400 patiënten met ‘care as usual’ in 8 andere ziekenhuizen;
2) Kwalitatief onderzoek: semi-gestructureerde interviews met epilepsieconsulenten en relevante zorgverleners (neurologen en managers).
Verbetering van kwaliteit van zorg voor (recent gediagnosticeerde) epilepsiepatiënten, optimalisatie van de nieuwe functie en houvast bij verdere implementatie van epilepsieconsulent.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Epilepsie Vereniging Nederland (EVN), in overleg met de Stuurgroep Project Epilepsieconsulent (vertegenwoordigers van het Nationaal Epilepsie Fonds, de EVN en de Stichting Epilepsie Instellingen Neder