Project
Start
mei 2020

Hoe kunnen mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden het best geïnformeerd worden over corona?

Tijdens een pandemie als de huidige - de coronapandemie- is het van belang dat mensen correcte informatie over het virus en de maatregelen tegen de verspreiding ervan kunnen vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen. Het is de vraag of de algemene corona-informatie vanuit de overheid daar voor iedereen aan voldoet, aangezien drie op de tien Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. Een complicerende factor is dat er, naast de informatie van de overheid, veel andere – deels met elkaar conflicterende – informatie over corona beschikbaar is in de (sociale) media. Als mensen informatie te ingewikkeld vinden of tegenstrijdigheden ervaren, zijn zij mogelijk niet in staat of niet gemotiveerd om de overheidsmaatregelen na te leven.

Aanleiding onderzoek
Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden zijn extra kwetsbaar, omdat er in deze groep relatief veel personen zijn die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19 (ouderen, chronisch zieken) en op sociale problemen als gevolg van de coronamaatregelen (met betrekking tot financiën, huisvesting, relaties). Het is daarom van groot belang dat juist deze mensen optimaal geïnformeerd zijn over het virus en de maatregelen.

Methode
In dit project onderzoeken wij, aan de hand van interviews die we doen:
- op welke manieren mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden informatie over corona tot zich krijgen;
- welke uitdagingen zij ervaren bij het naleven van de maatregelen;
- hoe zij omgaan met eventuele problemen als gevolg van het virus en de maatregelen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ministerie van VWS