Project
afgesloten

Horizontale en verticale substitutie bij bedrijfsartsen

Duur: maart 2019 - september 2019

Het doel van het onderzoeksproject is door bureau-onderzoek en expertconsultatie tot een aantal richtinggevende schattingen te komen omtrent de toekomstige vraag naar bedrijfsartsen als gevolg van horizontale als verticale substitutie. De resultaten van het project vormen input voor de capaciteitsraming van bedrijfsartsen die het Capaciteitsorgaan periodiek uitbrengt en de afstemming daarvan met alle relevante stakeholders zoals vertegenwoordigd in de Kamer Sociale Geneeskunde.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan