Start
maart 2019
Horizontale en verticale substitutie bij bedrijfsartsen
Het doel van het onderzoeksproject is door bureau-onderzoek en expertconsultatie tot een aantal richtinggevende schattingen te komen omtrent de toekomstige vraag naar bedrijfsartsen als gevolg van horizontale als verticale substitutie. De resultaten van het project vormen input voor de capaciteitsraming van bedrijfsartsen die het Capaciteitsorgaan periodiek uitbrengt en de afstemming daarvan met alle relevante stakeholders zoals vertegenwoordigd in de Kamer Sociale Geneeskunde.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan
Contactpersonen (3)
E.B.A. (Elize) Vis
Promovendus “Chronic illness and informal social capital”
R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider en bijzonder hoogleraar Arbeid en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg (Radboud Universiteit)