Project
afgesloten

Horizontale verantwoording, toezicht en handhaving wmo:kwaliteitsinformatie vanuit cliëntenperspectief

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via de Wmo is geregeld dat gemeenten zich op basis van cliëntervaringen (tevredenheid) met elkaar kunnen vergelijken en zich naar de burgers toe kunnen verantwoorden. Daarvoor moet een gestandaardiseerde vragenlijst worden ontwikkeld die cliëntervaringen meet.
Het doel is om een compacte, generieke vragenlijst te ontwikkelen, die ongeacht de ondersteuningsvorm in kwestie en ongeacht de gebruikersgroep, algemeen inzetbaar is.
Aan de hand van focusgroepgesprekken wordt een generieke, compacte vragenlijst ontwikkeld. De psychometrische kwaliteit van de vragenlijst wordt gecombineerd met het uittesten van het onderscheidend vermogen van de vragenlijst.
Naast de compacte generieke vragenlijst worden adviezen en instructiedocumenten opgeleverd voor de landelijke uitrol van de vragenlijst. Daarnaast voorziet het project in de mogelijkheid om aanvullende modules te ontwikkelen voor specifieke ondersteuningsvormen
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS