Project
afgesloten

Huisarts in de praktijk van de jeugdzorg

Per 1-1-2015 komt jeugd-GGZ onder de regie van de gemeente. In een pilot wil men onderzoeken of de aanpak van het Eureka project in Enschede voor de huisartspraktijken binnen deze zorggroep geschikt is.
Welk gebruik maakt men van versterkende maatregelen (POH-GGZ, scharnierconsult, consultatie) Wordt met deze versterking verandering in signalering, behandeling en verwijzing bewerkstelligd?
Interviews bij begin en na afloop pilot. Uitspoelgegevens over de periode april 2013-maart 2015 (voormeting) en april 2014 – dec.2014 (pilot).
Inzicht in gebruik van versterkende maatregelen en de gevolgen ervan voor signalering, behandeling en verwijzing van psychische problemen van 0-18 jarigen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Vereniging Huisarts en Zorg, eerstelijnszorgorganisatie Gorinchem e.o.