Project
afgesloten

Hulpmiddelen

Dit onderzoek is erop gericht om meer inzicht te krijgen in de vergoeding van hulpmiddelen, eigen bijdragen bij hulpmiddelen en de rol die hulpmiddelen spelen bij de keuze van een zorgverzekering. Data worden verzameld in het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) van het Nivel en het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.