Project
Start
maart 2020

I-MOVE-COVID-19

Duur: mrt 2020 - 2022

I-MOVE staat voor 'Influenza – Monitoring Vaccine Effectiveness in Europe'. Door samen te werken in het I-MOVE-COVID-19-consortium, opgericht in 2020, zijn vele partners van het I-MOVE netwerk (dat sinds 2007 bestaat) bezig met het verkrijgen van epidemiologische, klinische and virologische informatie over COVID-19 en over patiënten die geïnfecteerd zijn met SARS-CoV-2; op een kwalitaitef hoogstaande, efficiënte en snelle manier. 

Doel van onderzoek
I-MOVE-COVID-19 heeft als doel epidemiologische, klinische en virologische informatie te verkrijgen over COVID-19 en patiënten besmet met SARS-CoV-2.
Hiermee dragen we bij aan het vergaren van kennis over COVID-19, aan betere patiëntenzorg bij COVID-19 en aan het verkrijgen van meer informatie voor het treffen van maatregelen voor bescherming van de volksgezondheid.

Mehoden
Het bestaande, langlopende, Europese influenza surveillance netwerk (I-MOVE) is aangepast en uitgebreid met een COVID-19-consortium. I-MOVE omvat netwerken binnen de eerste lijn, ziekenhuizen en nationale referentielaboratoria in tien landen, waarvan het consortium gebruikmaakt.
Concreet hanteren we de volgende methoden:
- gebruik van een flexibel surveillanceplatform (aan te passen aan de epidemiologische situatie)
- het doen van onderzoek
- het testen en evalueren van (hypotheses over) volksgezondheidsinterventies (bijv. vaccinatie of antivirale middelen)

De prioritering van activiteiten en onderzoeksprojecten binnen I-MOVE-COVID-19 worden geselecteerd uit een gedetailleerde lijst in het voorstel, op basis van de input van het ECDC en WHO. De activiteiten gerealiseerd door een bestaand groot Europees multidisciplinair netwerk te mobiliseren, het combineren van de expertise en middelen van groepen die werken op het gebied van surveillance (epidemiologisch, klinisch, virologisch) onderzoek naar luchtwegaandoeningen en de evaluatie van vaccins / behandelingen.

Resultaat
Door middel van het delen en poolen van Europese resultaten volgens een opgezet protocol zullen vragen worden beantwoord die anders niet efficiënt kunnen worden beantwoord door aparte landen. I-MOVE-COVID-19 zal de studieresultaten snel en wijdverspreid delen met nationale en internationale partners en met de wetenschap, en bijdragen aan patiëntenzorg en aan de preventie en bestrijding van COVID-19.
Dit project wordt gesubsidieerd door
H2020
In dit project werken we samen met
Epiconcept en Europese partners