Project
Start
maart 2020

I-MOVE-COVID-19: Europees samenwerkingsverband

Doel van onderzoek
I-MOVE-COVID-19 heeft als doel epidemiologische, klinische en virologische informatie te verkrijgen over COVID-19 en patiënten besmet met SARS-CoV-2 door middel van een flexibel surveillanceplatform (aan te passen aan de epidemiologische situatie), onderzoek, het testen van hypotheses en de evaluatie van volksgezondheidsinterventies (bijv. vaccinatie of antivirale middelen). Hiermee wordt bijgedragen aan kennis over COVID-19, betere patiëntenzorg bij COVID-19 en informatie voor het treffen van maatregelen voor bescherming van de volksgezondheid. Hiertoe wordt het bestaande, langlopende, Europese influenza surveillance netwerk (I-MOVE) aangepast en uitgebreid met COVID-19. I-MOVE omvat netwerken binnen de eerste lijn, ziekenhuizen en nationale referentie laboratoria in tien landen.

Methode van onderzoek
De prioritering van activiteiten en onderzoeksprojecten binnen I-MOVE-COVID-19 worden geselecteerd uit een gedetailleerde lijst in het voorstel, op basis van de input van het ECDC en WHO. De activiteiten gerealiseerd door een bestaand groot Europees multidisciplinair netwerk te mobiliseren, het combineren van de expertise en middelen van groepen die werken op het gebied van surveillance (epidemiologisch, klinisch, virologisch) onderzoek naar luchtwegaandoeningen en de evaluatie van vaccins / behandelingen.

Resultaat
Door middel van het delen en poolen van Europese resultaten volgens een opgezet protocol zullen vragen worden beantwoord die anders niet efficiënt kunnen worden beantwoord door aparte landen. I-MOVE-COVID-19 zal de studieresultaten snel en wijdverspreid delen met nationale en internationale partners en met de wetenschap en bijdragen aan patiëntenzorg en aan de preventie en bestrijding van COVID-19.
Dit project wordt gesubsidieerd door
H2020
In dit project werken we samen met
Epiconcept en Europese partners