Project
afgesloten

I-MOVE: een netwerk om de effectiviteit van vaccinaties in europa te meten

Duur: nov 2019 - sep 2020

I-MOVE staat voor 'Influenza – Monitoring Vaccine Effectiveness in Europe'. Sinds 2008 meet het Europese I-MOVE-netwerk meet de effectiviteit van griepvaccins tijdens het griepseizoen. Het stelt zijn gegevens zo snel mogelijk na het begin van de seizoensgebonden epidemie of pandemie beschikbaar aan de gezondheidsautoriteiten.

Doel
Ons onderzoek is cruciaal en levert een bijdrage aan kwesties als:
- beslissen over aanbevelingen die moeten worden meegedeeld voor vaccingebruik
- beslissen over het het zich al of niet richten op aanvullende of alternatieve maatregelen (bijv. antivirale middelen) op populatiesubgroepen waarin het vaccin minder effectief is,
- nauwkeurig de impact inschatten van de huidige vaccinatiestrategieën op de ziekte om vaccinatiecampagnes te ondersteunen
- nader onderzoek doen naar seizoens- en pandemische vaccins (om de samenstelling te verbeteren, beslissen over het gebruik van adjuvantia of de noodzaak van boosterdoses)
- anticiperen wanneer het vaccin niet op voorraad zal zijn (vooral tijdens een pandemie).

Methode
In Nederland worden gegevens in het kader van de landelijke griepsurveillance verzameld door huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn in samenwerking met het RIVM.

Subsidie
Dit project wordt gesubsidieerd door lidtstaten van de Europese Unie en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Het project wordt gecoördineerd door Epicconcept (Parijs).
Dit project wordt gesubsidieerd door
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
In dit project werken we samen met
EpiConcept (Parijs)